(SLO) VARNOST OSEBNIH PODATKOV

VARNOST OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik সে zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov। Ti bodo uporabljeni izključno za vodenje računov, ponudb in ostalo potrebno dokumentacijo.